کاریران سوله
04 03 02 01
بازگشت

        پروژه: شرکت پاک برنز

:: فعالیتهای انجام شده: طراحی، ساخت و نصب سالن های تولیدی

:: کارفرما: شرکت پاک برنز

:: حجم پروژه: 18000 متر مربع
 


 

 

کليه منابع و محفوظات اين سايت متعلق به شرکت کاريران مي باشد.

طراحی و پشتیبانی  سیماطرح