کاریران سوله
04 03 02 01
بازگشت

        پروژه: شرکت چای محمود

:: فعالیتهای انجام شده: طراحی، ساخت و نصب سالن های تولیدی و ساختمان اداری

:: حجم پروژه: 14000 متر مربع (650 تن)
 


 

 

کليه منابع و محفوظات اين سايت متعلق به شرکت کاريران مي باشد.

طراحی و پشتیبانی  سیماطرح