کاریران سوله
04 03 02 01
بازگشت

        پروژه: شرکت نورد و فورج ایران

:: فعالیتهای انجام شده: طراحی، ساخت و نصب سالن های تولیدی و ساختمان های اداری

:: حجم پروژه: 800 تن
 


 

 

کليه منابع و محفوظات اين سايت متعلق به شرکت کاريران مي باشد.

طراحی و پشتیبانی  سیماطرح