کاریران سوله
04 03 02 01
بازگشت

        پروژه: آمفی تئاتر و کتابخانه شهرداری منطقه 10

:: فعالیتهای انجام شده: ساخت و نصب اسکلتهای فلزی (قاب خمش ویژه)

:: حجم پروژه: 1400 تن
 


 

 

کليه منابع و محفوظات اين سايت متعلق به شرکت کاريران مي باشد.

طراحی و پشتیبانی  سیماطرح